Chính Sách


  • Chúng tôi (kenhphatphap.com) không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung nào của thành viên đưa lên. Nội dung được đăng chỉ thể hiện quan điểm riêng của người đăng. Chúng tôi không giữ bản quyền và không chịu trách nhiệm bản quyền với bất kỳ nội dung nào. Hãy liên hệ để yêu cầu chúng tôi xóa bỏ nội dung vi phạm bản quyền của bạn.
  • Bạn phải chấp nhận nội quy đăng bài khi đăng tải nội dung lên website của chúng tôi. Chúng tôi có quyền xóa, sửa bất kỳ nội dung nào đăng trên trang web với bất kỳ lý do mà không cần giải thích. Yêu cầu xóa bỏ hoặc sửa nội dung sẽ thực hiện theo quyết định của chúng tôi.
  • Tất cả nội dung bạn gửi được kiểm duyệt bởi ban quản trị.
  • Nội dung hoàn toàn không được phép có liên quan đến chính trị, tôn giáo, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, đồi trụy, phân biệt vùng miền, phỉ báng, lăng mạ, xúc phạm, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật khác.
  • Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.
  • Bất kỳ hành vi xâm phạm đến bản quyền nào nếu được báo cáo sẽ bị ban quản trị gỡ bỏ khỏi trang web trong thời gian sớm nhất.
  • Chúng tôi sẽ gửi thông báo khi video của bạn được lên trang chủ hoặc video của bạn bị xóa, nếu có các thắc mắc về việc bị xóa bài nhầm lẫn, xin hãy chat trực tiếp với đội ngũ hỗ trợ chúng tôi!
  • Bạn cho phép chúng tôi quyền sử dụng, tái bản nội dung của bạn với dịch vụ vĩnh viễn, không giới hạn và không thể thu hồi.