Cách thay đổi vận mệnh theo lời dạy cuối cùng của đức Phật

Nếu như “Mệnh” là do trời định trước, thì “Vận” lại nằm trong tay mỗi người. Vậy chúng ta làm thế nào để có thể cải biến vận mệnh của mình?

Hãy thực tập cách sống độ lượng, bao dung và tha thứ từ bây giờ

Bao la và sâu thẳm. Ta nên sống có chiều sâu hơn, có hiểu biết hơn và do đó dễ dàng thông cảm và bỏ qua những lỗi lầm của người khác.

Danh ngôn lời vàng của Phật dạy về 4 hạηɠ người

Nói đến đạo Phật là nói đến tinh thần nhân quả, nói đến sự giác ngộ của một con người. Hãy lắng nghe lời vàng của Phật dạy về 4 hạηɠ người trong đời.

Hóa giải bùa ngải, thư yếm bằng cách Trì tụng Chú Lăng Nghiêm và Chú Chuẩn Đề như sau...

Bạn chỉ cần tin tưởng vào một thần chú, tụng niệm xuyên suốt thì có kết quả. Không nên mai Kinh này, mai Chú lực khác, rốt cuộc rồi không đâu kết quả vào đâu!

Liều thuốc hiệu quả nhất cho những ai mắc căn bệnh phiền não không dứt

Buông được là phúc, không thể buông được là cái nghiệp do chính tâm mình tạo ra. Vậy làm sao để tâm có thể buông xuống nhẹ nhàng an lạc?

Tượng Đức Phật A Di Đà và những điều Phật tử nên biết

Đức Phật A Di Đà sở hữu công đức vô hạn phát sinh từ những việc tốt không biết bao nhiêu kiếp trước. “A Di Đà” có thể dịch là “Ánh Sáng Vô Hạn” do đó Đức Phật A Di Đà thường được gọi là “Đức Phật Ánh Sáng”.

Đau khổ không vì thiếu thốn mà vì là mong ước quá nhiều

Khi ta tham muốn không được như ý thì sinh ra oán giận trách móc đủ thứ, dẫn đến không làm chủ bản thân tìm cách mưu hại người làm trái ý mình, cuối cùng mang họa vào thân.

Xúi người khác làm những điều ác là đang tự mình tạo ra nghiệp nặng gấp ba lần

"Tự mình làm" nghĩa là không dùng tay kẻ khác, mà chính mình đi làm chuyện bất chính. "Xúi kẻ khác làm" tức là bảo người đó làm chuyện không đúng. Ðó là phạm tội một cách gián tiếp.

Bố thí, trì giới và hành thiền để thanh lọc thân tâm

Đức Phật thấy rằng con người bị tham lam, sân hận và si mê làm chủ khiến họ làm hại bản thân và người khác - trở nên vô nhân đạo.