Chùa Hưng Long di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Bình Dương

Góc thanh tịnh 1 năm trước

Chùa Hưng Long tọa lạc tại ấp 1, Xã, Thanh Phước, Tân Uyên, Bình Dương. Nơi này trong những năm đầu xây dựng do mang tính chất gia đình nên không có chư Tăng trụ trì.

Chùa Hưng Long Bình Dương di tích lịch sử trên 300 năm

Góc thanh tịnh 1 năm trước

Chùa Hưng Long Bình Dương – Một di tích lịch sử trên 300 năm thuộc làng Dư Khánh, huyện Phước Lộc, phủ Gia Định (nay thuộc xã Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương)