Câu chuyện vị tăng bị đọa làm chồn 500 kiếp vì một câu trả lời sai

Không một ai có thể thoát khỏi dòng nhân quả nghiệp báo, cho dù có trải qua trăm ngàn kiếp đi chăng nữa, chỗ tạo nghiệp không bao giờ mất, khi hội tụ đầy đủ nhân duyên thì quả báo tự mình chịu lấy, dù là quả thiện hay ác.

'Ác giả ác báo' trong kinh Bốn Mươi Hai Chương

Đức Phật dạy rằng: Kẻ ác mưu hại người hiền chẳng khác nào ngước lên trời phun nước miếng, nước miếng chẳng đến trời mà trở lại rơi vào mặt mình.

Những nghiệp bệnh theo nhân quả báo ứng

Các bậc thầy khai thị: Con người vốn là loài ăn rau chứ không ăn thịt và khuyên các Phật tử nên phát nguyện ăn chay trường để không vay nợ phần máu thịt của chúng sinh.

Nghiệp gì quan trọng nhất - Thầy Thích Trí Quảng

Những hành động thiện ác của chúng sanh hữu tình quyết định hậu quả phải nhận lãnh trong hiện tại và tương lai khi nghiệp hội đủ nhân duyên cho quả.

Bệnh từ thân có phải do nghiệp mà ra? - Thầy Thích Pháp Hòa

Theo luật nhân quả và nghiệp báo, những gì đang có trong đời sống hiện tại là do đã được gieo từ nhiều đời kiếp trước, không phải chỉ mới tạo ra ở trong đời này.

Người còn nghiệp mong cầu không được, người sạch nghiệp không cầu phước cũng tự đến

Quy luật nhân quả tồn tại và vận hành tự nhiên trong cuộc sống của mỗi con người và của cả muôn loài. Hãy tu tâm tích đức để phước tự đến.

Ăn càng nhiều nghiệp báo càng nhiều

Hiểu được sát sinh và những hậu quả, chúng ta phải nêu cao tinh thần không sát sinh và cố gắng hướng đến việc ăn chay để tốt cho sức khỏe.

Nhận biết nghiệp báo đang đến với mình qua giấc mơ

Luật nhân quả và nghiệp báo cho thấy những gì đang có trong đời sống hiện tại của chúng ta là do hạt giống đã được gieo từ nhiều đời kiếp trước.

Nghiệp báo luân hồi là có thật

Theo quan điểm của Phật giáo, con người sau khi chết tùy vào nghiệp của mình để tái sinh vào sáu cõi trời, thần, người, súc sinh, quỷ đói, địa ngục.

Chịu nghiệp gì mà phải sống khổ sở suốt đời?

Tạo nghiệp tốt không phải chỉ đối xử tử tế với người khác trong chốc lát, mà là suốt đời phải luôn luôn như vậy trên tấtcả lĩnh vực cuộc sống, công việc.

Tác ý sẽ tạo nghiệp gì?

Nghiệp nói cho đủ là nghiệp quả báo ứng, tức đã gây nhân thì có kết quả tương xứng, và quả đến sớm hay muộn khi hội đủ nhân duyên, hội đủ điều kiện.

Nghiệp nặng, phước ít thì phải làm sao?

Đừng tạo nghiệp mà hãy im lặng để không làm người khác tổn thương. Trong một mối quan hệ, người chiến thắng cũng chính là người thua cuộc.