Nhân quả và con đường chuyển hóa

Thế cho nên, chúng ta đến với đạo Phật nếu biết tu thì được hưởng nhân nào quả nấy tốt đẹp, còn không biết tu thì phải chuốc lấy khổ đau. Ai muốn đi tới chỗ tốt, hưởng điều tốt thì phải làm theo những gì Phật dạy.

Làm việc ác nhất thời không báo ứng, đừng tưởng rằng luật nhân quả đã bỏ qua

Người xưa có câu: “Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm”. Việc ác là những việc làm gây nên những hậu quả tiêu cực cho mọi người xung quanh.

Những nghiệp bệnh theo nhân quả báo ứng

Các bậc thầy khai thị: Con người vốn là loài ăn rau chứ không ăn thịt và khuyên các Phật tử nên phát nguyện ăn chay trường để không vay nợ phần máu thịt của chúng sinh.

Nhân quả - báo ứng "gi.ế.t vật thế nào, ch.ế.t như thế đó" cho ai hành nghề buôn bán động vật

Cuộc đời có những quy luật khó tin nhưng có thật, đó là luật nhân quả và những câu chuyện quả báo tưởng chừng như chỉ có thể xảy ra trong truyện, nhưng lại diễn ra và tồn tại như một lời cảnh tỉnh với bất cứ ai.

Lời tâm sự của quỷ đói làm thức tỉnh chúng sinh

Nhân quả báo ứng luôn nghiêm minh, dù là người thường hay người xuất gia tu theo Phật, nếu phạm phải tội lỗi sẽ phải nhận nghiệp báo tương ứng.

Xúi người khác làm những điều ác là đang tự mình tạo ra nghiệp nặng gấp ba lần

"Tự mình làm" nghĩa là không dùng tay kẻ khác, mà chính mình đi làm chuyện bất chính. "Xúi kẻ khác làm" tức là bảo người đó làm chuyện không đúng. Ðó là phạm tội một cách gián tiếp.

Ác giả ác báo có ý nghĩa là gì?

Sống tốt thì không hẳn là luôn gặp chuyện tốt nhưng ít ra mọi chuyện xui xẻo sẽ sớm được hóa giải còn sống ác thì chắc chắn phải gánh lại cái nghiệp mà mình đã tạo ra.

Làm việc ác nhất thời không báo ứng đừng tưởng rằng luật nhân quả đã bỏ qua

Người xưa có câu: “Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm”. Việc ác là những việc làm gây nên những hậu quả tiêu cực cho mọi người xung quanh.

Có 3 đời nhân quả vậy nên làm gì để có hậu đời sau

Chúng ta sống trong vũ trụ có kỷ luật rồi bị chi phối chặt chẽ bởi quy luật và sự hiểu biết này là trung tâm của các quy luật hay nguyên tắc khác.

Hiểu rõ luật nhân quả để có một cuộc sống an bình, ý nghĩa

Mọi chuyện trên đời, không phải cứ muốn là sẽ được theo ý mình, tùy vào nhân duyên, phước báu, nghiệp chướng, sẽ đưa ta đến 1 vị trí, 1 hoàn cảnh, 1 cuộc sống tương xứng với những gì chúng ta đã gieo.

Pháp luật có thể lách, luật nhân quả thì không

Một buổi sáng tháng Bảy năm 1978, tại một huyện cao nguyên Đài Bắc, hai vợ chồng Thái A Vượng và người bạn thân Lâm Thuận Xa, cùng quảy gánh lên núi hái trái vải.

Hủy diệt phật pháp cuộc đời sống trong nghèo khổ bệnh tật

Tụng kinh trong Phật giáo là phương pháp giúp cho tâm an và tăng trưởng trí tuệ nhờ hiểu thấu đáo lời Phật dạy. Hộ niệm cho người bệnh là để cầu siêu cho người quá cố được vãnh sanh cực lạc.